Beleidsplan

 
Visie
Stichting Gilde Alphen aan den Rijn is een vrijwilligers organisatie die maatschappelijk - en sociaal bezig wil zijn met als visie: door beter gebruik te maken van - en inzicht te hebben in de kennis, kunde en levenservaring van vrijwilligers, kunnen een aantal knelpunten in de maatschappij verlicht worden.

 

Missie:
Stichting Gilde Alphen aan den Rijn biedt een platform aan mensen, die zich belangeloos in willen zetten om hun kennis, kunde en relevante levenservaring te delen met anderen, die daar behoefte aan hebben. De vrijwilligers leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie door kleine problemen voor deze anderen op te lossen, dan wel hen in staat te stellen beter te functioneren en door hen bewust te maken van hun leefomgeving.

 

Beleidsuitgangspunten:

 • Het Gilde richt haar maatschappelijke activiteiten op jongeren in het algemeen, op ouderen en gehandicapten met een beperkt inkomen en door haar geïdentificeerde sociaal zwakkere groepen in de samenleving.
 • Het Gilde ontplooit haar activiteiten op basis van de behoefte in haar omgeving aan maatschappelijke - en sociale ondersteuning voor bepaalde doelgroepen.
 • Het aanbod van vrijwilligers is bepalend voor de door het Gilde op te zetten activiteiten.
 • De competentie van de vrijwilligers wordt beoordeeld door specialisten binnen het bestuur van Het Gilde, alvorens deze worden bemiddeld.
 • Het Gilde onderkent activiteiten waarvoor subsidie en sponsoring wordt gezocht en sociale activiteiten, waarvan de kosten door de deelnemers worden gedragen. Voor door vrijwilligers uitgevoerde maatschappelijke diensten kunnen de ontvangers van deze, een donatie storten op rekening van de stichting.
 • Het Gilde treedt op als bemiddelaar tussen vraag en aanbod voor de gedefinieerde activiteiten. Voor de uitvoering is zij geen partij en kan zij ook geen verantwoordelijkheid nemen.
 • Het Gilde biedt geen diensten aan die concurreren met commerciële organisaties.
 • De door Het Gilde bemiddelde diensten vinden plaats tegen kostprijs, d.w.z. de door de vrijwilliger gemaakte kosten worden direct doorberekend aan de vrager van de dienst.
 • De kosten van het kantoor houden van de Stichting worden gedragen door een deel van de activiteiten.
 • Het Gilde kent alleen vrijwilligers en geen beroepskrachten.
 • Door haar sociale activiteiten biedt het Gilde de mogelijkheid aan vrijwilligers en anderen gezamenlijk een sociaal netwerk te vormen, dit ter bestendiging van hun actieve participatie aan de samenleving.

Welke activiteiten kent de Stichting Gilde Alphen aan den Rijn op dit moment.

Maatschappelijk:

 • Gastlessen en lezingen voor scholen en organisaties
 • Taalcoaches voor anderstaligen die inburgeren dan wel proberen zich beter te assimileren in de Nederlandse samenleving.
 • Mentoren van kinderen in de brugklas die problemen hebben met de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, teneinde schooluitval te voorkomen of terug te brengen
 • Klusjes met en zonder gereedschap voor mensen met een beperkte beurs ( Ouderen,
 • gehandicapten en mensen met een uitkering).
 • Administratieve ondersteuning voor mensen met een beperkte beurs (idem).
 • Computervaardigheid voor ouderen en gehandicapten.
 • Ondersteuning voor de aanschaf en het gebruik van computers, telefoon tv’s en dergelijken.

 Sociaal:

 • Stadswandelingen o.l.v. een Gilde gids in Alphen aan den Rijn.
 • Een maandelijkse fietstocht met vrije deelname.
 • Koken in een kookgroep.
 • Bridgen.
 • Schilderen en tekenen o.l.v. een deskundige.
 • Een maandelijkse wandeling met vrije deelname
 • Een filosofisch café met vrije deelname.    

.

 

 

Zoeken

******