GASTLESSEN EN -LEZINGEN

Gratis, tenzij verbruikskosten staan vermeld. Bij de gastlessen en lezingen is de doelgroep bepalend voor de presentatie. Uw aanvragen kunt u indienen via de link: https://www.gildealphenaandenrijn.nl/index.php/formulieren/gastlessen of via email naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


1) GEMEENTEPOLITIEK
Doelgroep: Basis (gr. 6, 7, 8), Voortgezet onderwijs (kl.1,2,3,4,5,) en Organisaties, verenigingen , buurtcentra,…..

Hier behandelt men hoe een gemeente werkt.
Vragen als :”Wat is een democratie? Wie is de baas in de gemeente? Wat doet een gemeente eigenlijk allemaal?” komen aan de orde.
Om hier een beeld van te krijgen staan we stil bij, welke taken én bevoegdheden hebben raadsleden en wethouders? Waarom heeft de burgemeester er veel meer? Hoe werkt de combinatie van politiek en ambtenaren?
Tot slot gaan we in op de vraag: "wat doet de gemeente voor ons".


2) KALLIGRAFEREN
Doelgroep: Basis onderwijs(gr.6,7,8) en Voortgezet onderwijs (kl.1, 2)
Een kennismaking met ‘mooi schrijven’, ook wel kalligraferen genoemd. Iets over de geschiedenis van kalligraferen, uitleg over een aantal begrippen, lettertypen en het materiaal. Na het oefenen van de techniek van het kalligraferen wordt een spreuk op een blad gekalligrafeerd. De gastspreker brengt zelf het benodigde materiaal mee.


3) KOKEN EN GEZOND ETEN
Doelgroep: Basis (gr. 7,8), Voortgezeet onderwijs (kl. 1)
Een gediplomeerd banketbakker/oud-kok geeft interactief voorlichting over gezonde voeding. De klas gaat in een kwis diverse ingrediënten proeven, bijvoorbeeld kruiden, specerijen en fruit.
Als er op school (veilige) mogelijkheden voor zijn, kan er ook samen met de leerlingen gekookt worden. Vooraf wordt samen met de leerkracht gezocht naar de juiste aansluiting met het overige onderwijs. Eventuele kosten per klas/groep van meegebrachte ingrediënten worden vooraf afgesproken.


4) MOLENAAR (molen de Eendracht)
Doelgroep: Basis (gr. 1 t/m 8), Voortgezet onderwijs  en Organisaties, verenigingen , buurtcentra,….
Molenaars van korenmolen de Eendracht vertellen over de geschiedenis van de molen en laten zien welke producten de molen maakt. Ze kunnen ook een verhaal houden over molens in het algemeen en in en om Alphen in het bijzonder. Bij een bezoek laten ze je kennismaken met de molen. Deze molen is eigendom van de Gemeente Alphen.
Behalve een gastles of lezing kan ook (na afspraak) een bezoek aan de molen gebracht worden. Hiervoor vraagt men € 1,- per kind entree en voor volwassenen €2,-..


5) MOLENAAR (de molenviergang Aarlanderveen)
Doelgroep: Basis (gr. 1 t/m 8), Voortgezet onderwijs en Organisaties, verenigingen , buurtcentra,….
Molenaars van de verschillende molens vertellen over de beheersing van het water in de polder en laten een van de molens zien met de bijbehorende ambachten. De verteller is een van de beheerders van een van de molens van de viergang. Deze viergang is de enige volledig operationele molen viergang in Nederland.
Behalve een gastles of lezing kan ook een bezoek aan de molens gebracht worden.


6) MUZIEK LUISTEREN
Doelgroep: Basisonderwijs (gr. 6, 7 en 8) en Voortgezet onderwijs en Organisaties, verenigingen , buurtcentra,….
Het luisteren naar muziek maakt je bewust van hoe iets klinkt. Luisteren is ‘kijken met je oren’. Muziek roept soms emoties op en is belangrijk voor je ontwikkeling Er wordt aandacht besteed aan verschillende soorten muziek te weten klassiek, pop en jazz. Het is de bedoeling om zonder vooroordelen het openstaan voor verschillende muzieksoorten te stimuleren. De les heeft een sterk interactief karakter. Leerlingen vertellen wat zij bij het horen van de muziek hebben ervaren. Ik stel vragen maar leg ook uit. Het gaat vooral om de eigen belevingen.
Aansluitend worden een aantal fragmenten uit de Moldau toegelicht en beluisterd, waarna de hele Moldau (van Smetana) wordt gedraaid. De leerlingen tekenen (in overleg met de docent) hun gevoelens onder het beluisteren van het symfonische gedicht.
Vervolgens kunnen er nog verschillende fragmenten uit de diverse muzieksoorten worden beleuisterd, waarna de leerlingen, hun ervaringen kunnen vertellen. Waarop door de docnet nader kan worden ingegaan..
Het is wenselijk dat er een beetje fatsoenlijke geluidsinstallatie beschikbaar is (CD-speler, versterker en boxen).


7) ALPHEN A/D RIJN ONS LEEFGEBIED ?
Doelgroep: Basis (gr. 6,7,8), Voortgezet onderwijs en Organisaties, verenigingen , buurtcentra,….
De fusie van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude bestaat nog maar sinds begin 2014. Maar ook in de vorige eeuw vond een fusie plaats van Alphen, Zwammerdam en Aarlanderveen die tot de vorming van het toenmalige Alphen aan den Rijn geleid heeft. De geschiedenis van onze huidige woonplaats vormt een boeiend verhaal. Aan de hand van oude kaarten, foto’s en historische documenten wordt een interessant beeld geschetst van het ontstaan van onze gemeente.


8) HANNEKEMAAIERS
Doelgroep: Basis (gr. 6,7,8), Voortgezet onderwijs en Organisaties, verenigingen , buurtcentra,….
De Hannekemaaiers waren seizoenarbeiders uit Duitsland die in de 17e tot en met de 19e eeuw in de zomer te voet naar Nederland kwamen om op het land te werken en gras bij de boeren te maaien. Een inwoner van Alphen aan den Rijn vertelt over zijn 350 kilometer lange wandeltocht (!) van Schapen (in Duitsland) naar Schiedam; het is een zoektocht naar de ‘Duitse wortels' van zijn familie die behoorden tot de ‘Hannekemaaiers’.


9) JOODSE ONDERDUIKERS
Doelgroep: Voortgezet Onderwijs en Organisaties, verenigingen , buurtcentra,….
“Wie was de Joodse familie die tijdens de 2e Wereldoorlog korte tijd vermeld stond in het dagboek van mijn vader?” De gastdocent ging op zoek en kwam via omwegen in binnen- en buitenland op het spoor van een destijds ondergedoken familie. Hun vlucht en de omstandigheden vormen een boeiend verhaal.


10) KASTELEN in KOUDEKERK
Doelgroep: Basis (gr.6,7,8) en Organisaties, verenigingen , buurtcentra,….
Vinden we die in onze omgeving? Het torentje van Groot Poelgeest en het koetshuis vormen nog de laatste resten van de rijke geschiedenis van Koudekerk aan den Rijn. Hoe zagen die kastelen en buitenhuizen eruit, wie woonden er, waarom ging men juist hier wonen en wat gebeurde er door de eeuwen heen met die gebouwen? En zijn er nog voorwerpen uit die tijd te zien? Dit alles kan de historische fantasie op gang brengen. In overleg is er ook een verwerkingsactiviteit mogelijk.


11) ALEID SPIEGEL VAN DE TIJD (GESCHIEDENIS ROND HUIZE POELGEEST 1370)
Doelgroep : Voortgezet Onderwijs
De bekendste historische persoon van Koudekerk is Aleid van Poelgeest (ca. 1370-1392). Aleid was de dochter van Jan van Poelgeest die met zijn gezin op Klein Poelgeest woonde. Opmerkelijk was de relatie die Aleid in rond 1387 kreeg met Albrecht van Beieren, graaf van Holland. Die relatie duurde maar een paar jaar, aangezien Aleid in 1392 in Den Haag vermoord werd. Over het hoe en waarom en de gevolgen van de moord gaat deze lezing. Zo ontstaat een beeld van de adel in de veertiende en vijftiende eeuw en van de bekendste historische figuur van Koudekerk, Aleid van Poelgeest.
De lezing van ongeveer een uur wordt aan de hand van een Powerpoint-presentatie gehouden.


12) KIJKEN NAAR KUNST
Doelgroep: Basis ( gr 6,7,8), Voortgezet onderwijs en Organisaties, verenigingen , buurtcentra,….
Bij deze lezing, kijken naar kunst, wil de spreker u actief mee laten kijken naar kunst.
Want !........................
1) Wat ziet u?
2) Hoe ziet u!
3) Is het waar wat u ziet?
4) Is er meer dan dat u ziet?
Zomaar een paar onderwerpen, die hij met u gaat behandelen.
Uit de praktijk van musea blijkt, dat mensen gemiddeld nog geen 10 seconden naar een
schilderij kijken en dan weer naar een ander kunstobject lopen. Niets mis mee….. maar ik wil u wel waarschuwen, dat na deze lezing zal uw tijd in een museum aanmerkelijk zal zijn verlengd.
Een troost is er wel u gaat met meer energie en bewondering het museum verlaten.


13) BOSKOOP EEN WERELDBEROEMD DORP
Doelgroep: Basis ( gr 5,6,7,8), Voortgezet onderwijs en Organisaties, verenigingen , buurtcentra,….
In een presentatie over Boskoop horen wij hoe Boskoop zich ontwikkelde van een eenvoudige agrarische gemeenschap tot het grootste aangesloten sierteeltgebied ter wereld.
Waarom worden er in Boskoop bomen gekweekt en niet in Zwammerdam, Aarlanderveen of Koudekerk ?
Hoe is Boskoop en hoe is het Groene Hart – zoals dit gebied in 1958 voor het eerst werd genoemd –
ontstaan ?
Hoe en in welke volgorde ontstonden de woudeplaatsen, de veenplaatsen en de copeplaatsen ?
Hoe is na de grote ijstijd het veen in deze omgeving ( kunnen ) ontstaan?
De presentatie wordt verlevendigd met beeldmateriaal van Boskoop. Van Boskoop zoals het was en zoals het nu is.


14) IEDEREEN IS GEWOON RAAR, TOCH ? over sociale inclusie in de klas
Doelgroep: BASIS groep 7, 8 en 1e en 2e klas Voortgezet Onderwijs
We leven in een zeer diverse samenleving. Soms is dit heel zichtbaar, maar niet altijd. We zijn namelijk ook heel divers op het gebied van prikkelverwerking, verwerken van emoties, hoe je omgaat met angst of onzekerheid, of letters al dan niet voor je ogen dansen… Het daar met elkaar over hebben in de klas, zonder vooroordelen of schaamte: dat is niet altijd eenvoudig. En dat is precies wat Samen Sterk doet op scholen: samen met leerlingen en leerkrachten lessen en andere manieren bedenken en ontwikkelen om te leren over je eigen binnenkant, en die van elkaar. Dat leidt tot meer openheid, begrip en veiligheid in de klas!
Verzorgd door de stichting SamenSterkZonderStigma


15) ZO GEK NOG NIET
Doelgroep: Klas 3-6 Voortgezet Onderwijs
Scholen besteden aandacht aan gezonde leefstijl, zoals gezonde voeding, voldoende beweging, seksualiteit en pesten. Maar weten leerlingen ook wanneer een dip niet meer hoort bij de puberteit, maar een depressie is geworden? Of hoe je de tekenen van anorexia herkent? Hoe je aan je beste vriend vertelt dat je je zorgen maakt over zijn blowen? Hoe je omgaat met een vriend, vriendin, kennis of familielid met psychische problemen?

Bijna 15 procent van de jongeren tussen de 12 en 18 krijgt zelf te maken met psychische klachten en nog een veel groter aantal heeft iemand in de (directe) omgeving met psychische problemen.
Doormiddel van een app inventariseren we anoniem hoe psychische problemen een rol spelen in het leven van de leerlingen. En zo blijkt dat psychische problemen helemaal geen ver-van-hun-bed-show zijn. Via deze weg gaan we in gesprek met de jongeren over thema’s als eenzaamheid, je anders voelen, hulp vragen en psychische klachten. Deze thema’s aangevuld met ervaringsverhalen van de ervaringsdeskundige voorlichters, zorgen voor meer inzicht en begrip voor psychische klachten.
Verzorgd door de stichting LUMEN


16) WANDELEN:
Wij bieden verschillende mogelijkheden van wandelingen aan

16a) WANDELEN IN ALPHEN AAN DEN RIJN, KOUDEKERK EN ZWAMMERDAM :
Doelgroep: basis (gr, 5,6,7 en 8), Voortgezet onderwijs
Het gilde biedt thema wandelingen aan, waarbij het mogelijk is in de klas een kwartiertje inleiding te verzorgen aan de hand van power point sheets.
Het betreft de volgende thema’s:
- De Romeinen
- Geschiedenis van Alphen.
Ook is het mogelijk om rondleidingen op maat te verzorgen en kennen wij een aantal standaard wandelingen, zoals Het centrum van Alphen; Park Rijnstroom / de Martha stichting; De 2e wereldoorlog.
Er zijn 2 wandelingen in andere kernen te weten.
- De Limes wandeling in Zwammerdam
- Historisch Koudekerk.
Voor aanvragen verwijzen wij u naar Email adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


16b) WANDELEN IN BOSKOOP: EEN WANDELING DOOR BOSKOOP.

Organisaties en soos bijeenkomsten.

Er wordt begonnen bij de boerderij Vier Ogen zien meer dan twee en aan de hand van gemaakte foto's, aangevuld met archiefmateriaal, wordt een indruk gegeven over Boskoop. IN het begin wordt stilgestaan bij WO 2.


16c) BOSKOOP EEN RONDRIT LANGS DIVERSE KENMERKENDE PLEKKEN VAN BOSKOOP.
Doelgroep: Basis ( gr 5,6,7,8) en Voortgezet onderwijs.  Organisaties, verenigingen , buurtcentra,….
Begonnen wordt aan het Goudse Rijpad/Goudse Rijweg om vervolgens via de Hoogendoornlaan en Voshol naar de Spoelwijkerlaan te gaan. De tocht wordt vervolgt met nog meer verschillende beelden over Boskoop, om te eindigen aan de ZW grens van Boskoop. Deze presentatie geeft een indruk van Boskoop. Enkele bijzonderheden zijn een boerderij uit 1676 ( Rijksmonument ) en een containerschip in de Gouwe.


16d) HISTORISCHE SCHATTEN VAN BOSKOOP IN SEPIA KLEUR.

Doelgroep: Organisaties, verenigingen , buurtcentra,….
Een verzameling oude prentbriefkaarten in sepiatint. Uiteraard vrijwel allemaal over Boskoop-van-vroeger. Hoe ontstond het sierteeltgebied Boskoop en wat maakte Boskoop beroemd om zijn bomen en planten. Compleet gemaakt met mondelinge toelichting gedurende de presentatie...


16e) EEN WANDELING DOOR BOSKOOP MET AANDACHT VOOR HET HISTORISCH BESEF.
Doelgroep basis (gr 6,7 en 8)en Voortgezet onderwijs (groep 1 t/m 5)
Er wordt gewandeld langs enkele rijksmonumenten, een paar gemeentelijke monumenten, een oude begraafplaats, een volle grondskwekerij en een kijkje langs de Gouwe ( met “het nauw van Boskoop” ).
Voor aanvragen wandelingen Boskoop verwijzen wij u naar Email adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


17) ERVARINGSVERHAAL OVER (DE)STIGMA
Doelgroep: geïnteresseerden in gelijke kansen voor iedereen
Ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma maken verbinding met mensen om vooroordelen en stigmatisering rondom psychische aandoeningen te doorbreken. Een thema waar helaas nog veel taboe op rust. Hoe ambassadeurs dit aanpakken? Een krachtig middel is het vertellen van hun persoonlijke verhaal. Ze presenteren op basis van hun eigen ervaring wat stigma is en welk effect het heeft (gehad) op hun leven. Ook komen concrete handvatten ter sprake hoe je jezelf kunt opstellen in je eigen omgeving. Natuurlijk is er volop ruimte om vragen te stellen!
Deze lezing wordt verzorgd door SAMENSTERKZONDERSTIGMA