Artikelindex

GASTLESSEN EN -LEZINGEN

Gratis, tenzij verbruikskosten staan vermeld. Bij de gastlessen en lezingen is de doelgroep bepalend voor de presentatie. Uw aanvragen kunt u indienen via het formulier https://www.gildealphenaandenrijn.nl/index.php/formulieren/gastlessen


1) GEMEENTEPOLITIEK
Doelgroep: Basis (gr. 6, 7, 8), Voortgezet onderwijs (kl.1,2,3,4,5,) en Organisaties, verenigingen , buurtcentra,…..

Hier behandelt men hoe een gemeente werkt.
Vragen als :”Wat is een democratie? Wie is de baas in de gemeente? Wat doet een gemeente eigenlijk allemaal?” komen aan de orde.
Om hier een beeld van te krijgen staan we stil bij, welke taken én bevoegdheden hebben raadsleden en wethouders? Waarom heeft de burgemeester er veel meer? Hoe werkt de combinatie van politiek en ambtenaren?
Tot slot gaan we in op de vraag: "wat doet de gemeente voor ons".


2) KALLIGRAFEREN
Doelgroep: Basis onderwijs(gr.6,7,8) en Voortgezet onderwijs (kl.1, 2)
Een kennismaking met ‘mooi schrijven’, ook wel kalligraferen genoemd. Iets over de geschiedenis van kalligraferen, uitleg over een aantal begrippen, lettertypen en het materiaal. Na het oefenen van de techniek van het kalligraferen wordt een spreuk op een blad gekalligrafeerd. De gastspreker brengt zelf het benodigde materiaal mee.


3) KOKEN EN GEZOND ETEN
Doelgroep: Basis (gr. 7,8), Voortgezeet onderwijs (kl. 1)
Een gediplomeerd banketbakker/oud-kok geeft interactief voorlichting over gezonde voeding. De klas gaat in een kwis diverse ingrediënten proeven, bijvoorbeeld kruiden, specerijen en fruit.
Als er op school (veilige) mogelijkheden voor zijn, kan er ook samen met de leerlingen gekookt worden. Vooraf wordt samen met de leerkracht gezocht naar de juiste aansluiting met het overige onderwijs. Eventuele kosten per klas/groep van meegebrachte ingrediënten worden vooraf afgesproken.