Visie

Stichting Gilde Alphen aan den Rijn is een vrijwilligersorganisatie die maatschappelijk - en sociaal bezig wil zijn met als visie: door beter gebruik te maken van - en inzicht te hebben in de kennis, kunde en levenservaring van vrijwilligers, kunnen een aantal knelpunten in de maatschappij verlicht worden. 

Missie

Stichting Gilde Alphen aan den Rijn biedt een platform aan mensen, die zich belangeloos inwillen zetten om hun kennis, kunde en relevante levenservaring te delen met anderen, die daar behoefte aan hebben. De vrijwilligers leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie door kleine problemen voor deze anderen op te lossen, dan wel hen in staat te stellen beter te functioneren binnen hun sociale omgeving of op de arbeidsmarkt.