Doelstellingen

Gilde Alphen aan den Rijn heeft ten doel om voor bestaande maatschappelijke problemen, binnen de gemeente Alphen aan den Rijn, een oplossing te bieden met behulp van onbezoldigde vrijwilligers. De activiteiten in deze worden bepaald door het aanbod van competente vrijwilligers. De uit te voeren inspanningen komen niet ten koste van betaalde krachten maar naast deze.

Gilde Alphen aan den Rijn beoogd, door het aanbieden van sociale activiteitenm het tegengaan van vereenzaming en de cohesie tussen de mensen in de samenleving te verbeteren, zonder aanziens des persoons. Zowel vrijwilligers als derden kunnen deelnemen aan deze activiteiten.

Voor de realisatie van een aantal van deze activiteiten zal samenwerking worden gezocht met andere organisaties, dan wel zal Gilde Alphen aan den Rijn openstaan voor gevraagde samenwerking door anderen.