Doelstelling:
 • Het Gilde richt haar maatschappelijke activiteiten op jongeren in het algemeen, op ouderen en gehandicapten met een beperkt inkomen en door haar geïdentificeerde sociaal zwakkere groepen in de samenleving.
 • Het Gilde ontplooit haar activiteiten op basis van de behoefte in haar omgeving aan maatschappelijke - en sociale ondersteuning voor bepaalde doelgroepen.
 • Het aanbod van vrijwilligers is bepalend voor de door het Gilde op te zetten activiteiten.
 • De competentie van de vrijwilligers wordt beoordeeld door specialisten binnen het bestuur van het Gilde, alvorens deze worden bemiddeld.
 • Het Gilde onderkent activiteiten waarvoor subsidie en sponsoring wordt gezocht en sociale activiteiten, waarvan de kosten door de deelnemers worden gedragen.
 • Voor door vrijwilligers uitgevoerde maatschappelijke diensten kunnen de ontvangers van deze, een donatie storten op rekening van de stichting.
 • Het Gilde treedt op als bemiddelaar tussen vraag en aanbod voor de gedefinieerde activiteiten. Voor de uitvoering is zij geen partij en kan zij ook geen verantwoordelijkheid nemen.
 • Het Gilde biedt geen diensten aan die concurreren met commerciële organisaties.
 • De door Het Gilde bemiddelde diensten vinden plaats tegen kostprijs, d.w.z. de door de vrijwilliger gemaakte kosten worden direct doorberekend aan de vrager van de dienst.
 • De kosten van het kantoor houden van de Stichting worden gedragen door een deel van de activiteiten.
 • Het Gilde kent alleen vrijwilligers en geen beroepskrachten.
 • Door haar sociale activiteiten biedt het Gilde de mogelijkheid aan vrijwilligers en anderen gezamenlijk een sociaal netwerk te vormen, dit ter bestendiging van hun actieve participatie aan de samenleving.