DONATIES

Stichting Gilde Alphen aan den Rijn heeft geen inkomsten uit contributie. Bovendien staat in onze statuten, en dat is ook het uitgangspunt van het Gildewerk in heel Nederland, dat advies en hulp voor met name ouderen gratis moet zijn.

Daarom zijn giften en donaties voor ons van groot belang om alle vrijwilligers (die belangeloos hun werk doen) te kunnen laten functioneren. Want daarmee kunnen wij materiaal, instructiebijeenkomsten en voorlichtingsfolders betalen.

Elke bijdrage, hoe klein ook, stellen wij dan ook zeer op prijs. U kunt uw gift/donatie overmaken naar: IBAN NL32 RABO 0375 6053 04 t.n.v. Stichting Gilde Alphen aan den Rijn.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!