ANBI status - RSIN 810898603

Stichting Gilde Alphen aan den Rijn heeft de zogenaamde ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) .

Deze status zorgt ervoor dat, binnen zeer beperkte mogelijkheden, giften aftrekbaar zijn.                                                                                                                                          Een verklaring van het Gilde-bestuur dat gemaakte uren tegen het IB-tarief vergoed zouden worden, wordt niet verstrekt.

Opgave en aftrekbaarheid van giften is geheel voor de eigen verantwoordelijkheid.

Naam van de instelling: Stichting Gilde Alphen aan den Rijn.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer 

RSIN 810898603

Bezoekadres: Uranusstraat 8A, 2408 AG - Alphen aan den Rijn

Telefoon kantoor: 0172 - 242 232

Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling:

zie menu onder: Doelstelling

Actuele Beleidsplan: zie menu onder: Doelstelling

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders:

zie menu onder Organisatie

Beloningsbeleid van de instelling:

geen van de bestuurders ontvangt enig honorarium