Afdrukken

FINANCIËLE ONDERSTEUNING:

SPONSORING
Gezien de geringe financiële draagkracht van het Gilde is het bestuur op zoek naar financiële middelen van buitenaf.
Omdat het bij onze dienstverlening om een doelgroep gaat van vooral ouderen zijn we op zoek naar bedrijven en/of instanties die maatschappelijk betrokken zijn en zich bij onze activiteiten thuis voelen.

Heeft u belangstelling? Spreekt een bepaalde activiteit u aan en vind u het leuk daar iets aan bij te dragen? Een gesprek met de voorzitter over ondersteuning of sponsoring is vrijblijvend.

Elk bedrag is welkom. Vanaf enkele honderden euro’s zijn wij al bereid te praten en mee te denken. En we vermelden graag onze sponsoren op onze website. 

Informatie: Jan te Riele, voorzitter Stichting Gilde Alphen aan den Rijn

DONATIES
Stichting Gilde Alphen aan den Rijn heeft geen inkomsten uit contributie. Bovendien staat in onze statuten, en dat is ook het uitgangspunt van het Gildewerk in heel Nederland, dat advies en hulp voor met name ouderen gratis moet zijn.

Daarom zijn giften en donaties voor ons van groot belang om alle vrijwilligers (die belangeloos hun werk doen) te kunnen laten functioneren. Want daarmee kunnen wij materiaal, instructiebijeenkomsten en voorlichtingsfolders betalen.

Elke bijdrage, hoe klein ook, stellen wij dan ook zeer op prijs. U kunt uw gift/donatie overmaken naar: IBAN NL32 RABO 0375 6053 04 t.n.v. Stichting Gilde Alphen aan den Rijn.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!