FINANCIËLE ONDERSTEUNING OF SPONSORING

Gezien de geringe financiële draagkracht van het Gilde is het bestuur op zoek naar financiële middelen van buitenaf.
Omdat het bij onze dienstverlening om een doelgroep gaat van vooral ouderen zijn we op zoek naar bedrijven en/of instanties die maatschappelijk betrokken zijn en zich bij onze activiteiten thuis voelen.

Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld zorgverleners, notarissen, advocaten, accountants, verzekeringsadviseurs e.d. Maar ook belangenverenigingen van branches kunnen een van de activiteiten adopteren.

Kortom: heeft u belangstelling? Een gesprek met de voorzitter over ondersteuning of sponsoring is vrijblijvend.

Elk bedrag is welkom. Vanaf enkele honderden euro’s zijn wij al bereid te praten en mee te denken.

Informatie: Jan te Riele, voorzitter Stichting Gilde Alphen aan den Rijn