Afdrukken

Aannamebeleid vrijwilligers:

Vrijwilligers worden geworven door middel van advertenties, bijeenkomsten of spontaan aanbod. Indien voor de betrokken activiteit een Verklaring Omtrent Goed Gedrag (VOG) wordt gevraagd, wordt dat aangegeven.

Met de betrokken vrijwilliger wordt een of meer intake gesprekken gevoerd, waarbij wordt stilgestaan bij competentie en verwachting van beide partijen maar ook bij het omgaan met de vertrouwelijkheid, het gedrag en de veiligheid voor de te helpen personen. Er wordt verwezen naar de gedragsregels op de site en in een 2e gesprek bij stilgestaan.