koken

Klik hier voor de kerstrecepten

SAMEN KOKEN - kookgroep 1

Het Gilde heeft twee kookgroepen van ca. 10 personen. Van september t/m juni wordt er door Gilde kookgroep 1, eenmaal per drie weken gekookt, van 14.30 tot 20.00 uur in de kookstudio van wijkcentrum Kerk en Zanen aan de Oude Wereld. In de zomermaanden juni t/m augustus zijn de groepen in verband met de vakantieperiode niet actief.

Elke kookgroep heeft een manier bedacht om steeds een mooi menu te kunnen koken. Elke keer heeft iemand de leiding daarover en zorgt voor het menu en de inkopen en superviseert op de kookdag zelf,  de leden die koken. 

SAMEN KOKEN - kookgroep 2

Kookgroep 2 kookt 1 x per maand van 17.00 tot 21.00 uur in de kookstudio van wijkcentrum Kerk en Zanen aan de Oude Wereld. In de zomermaanden juni t/m augustus is de groep in verband met de vakantieperiode niet actief.

Elke kookgroep heeft een menucommissie die de variëteit en opbouw in de gekozen gerechten bewaakt. Informatie via het Gilde kantoor

Corona-bericht:

Kookgroep 1

De groep is in tweeën gedeeld  en vijf mensen uit elke groep koken, ook voor de rest die dan om 17.30 uur komen eten. Zij zorgen ook voor het afwassen en opruimen na het eten. Drie weken later is het andersom. Zo is er een meer veilige manier van koken gevonden waar de afstand tot elkaar op 1,5 meter beter gewaarborgd is. De tafels staan zodanig gerangschikt dat er met 10 personen gegeten kan worden binnen de 1,5 meter. .

Kookgroep 2

Kookgroep 2 heeft besloten dit jaar niet meer samen te komen en per 1 januari a.s. de situatie weer te bekijken.