ANBI status - RSIN 810898603

Stichting Gilde Alphen ad Rijn heeft de zgn. ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De ANBI status zorgt ervoor dat schenkers van een gift deze in mindering van hun belastinginkomen mogen gebruiken. De vrijwilligers van het Gilde mogen hun gemaakte uren voor het Gilde als gift opvoeren bij hun belastingaangifte. Indien de belastinginspecteur dat nodig acht moet u dit aantal uren uiteraard wel kunnen verantwoorden. Hiervoor kan een verklaring van het bestuur over de uren gevraagd worden. 

terug