ANBI status - RSIN 810898603

Stichting Gilde Alphen aan den Rijn heeft de zogenaamde ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) .Deze status zorgt ervoor dat, binnen zeer beperkte mogelijkheden, giften aftrekbaar zijn.Een verklaring van het Gilde-bestuur dat gemaakte uren tegen het IB-tarief vergoed zouden worden, wordt niet verstrekt. Opgave en aftrekbaarheid van giften is geheel voor de eigen verantwoordelijkheid. 

terug