Financiële organisatie

De Stichting Gilde Alphen aan den Rijn heeft geen inkomsten uit contributie van leden. Bovendien staat in de statuten dat hulp/assistentie ‘gratis’ wordt gedaan. Daardoor zijn wij sterk aangewezen op subsidie van de gemeente. Daarmee kunnen in serviceflat Driehoorne ons nieuwe kantoor en de kosten voor computer, telefoon, lidmaatschappen, abonnementen en kantoormateriaal worden bekostigd.

Samenspraak ontvangt geen subsidie van de gemeente. Kosten van het instructiemateriaal, de instructiebijeenkomsten en het bezoek aan een evenement waar de cultuur/geschiedenis van Nederland wordt getoond, moeten uit eigen middelen betaald worden.

Stadsrondleidingen voor particuliere groepen en scholen leveren zo’n € 500,-- op.

Onze adviseurs bezoeken gratis de mensen die hulp vragen bij technische problemen e.d.

De gastsprekers verzorgen belangeloos de gastlessen op scholen en de lezingen bij verenigingen en bonden.

Wij komen dus met de normale activiteiten financieel rond, maar kunnen geen structurele tegenvallers opvangen, niets extra’s doen of nieuwe activiteiten ontwikkelen.

terug