Ton Dalman

Geboren Alphenaar ben ik niet, maar na 45 jaar voel ik mij wel nauw verbonden met onze stad. Vooral door mijn vorige vrijwilligerswerk als voorzitter van een buurthuis, operateur bij Park Filmhuis, veelvuldig bezoeker van de Muziekschool en via de diverse kunstrelaties van mijn vrouw ben ik vertrouwd geraakt met vele sociale en culturele aspecten van Alphen.

Na mijn pensionering heb ik als hobby 5 jaar als reisleider gewerkt (Engeland, Wales, Schotland en Ierland) en mijn interesse voor geschiedenis opgemerkt. Van de Alphense geschiedenis wist ik weinig totdat ik in contact kwam met het Gilde en gevraagd werd mijn ervaring in te zetten voor het helpen bij weer opzetten van een Toeristisch Informatiepunt. Van daaruit komt de interesse voort voor de historie van Alphen en ben ik mij als Stadsgids gaan inzetten, vrijwel direct ook als coördinator.

Daarnaast  heb ik mij 3 jaar als bestuurslid bij de nieuw opgezette VVV gericht op Alphen Promotie en hierdoor grondig kennis gemaakt met allerlei toeristische elementen in en rond Alphen, inclusief de dorpen die nu van Alphen aan den Rijn een gemeente met 111.000 inwoners hebben gemaakt.

Het is een plezier met groepen en kleine groepjes kennis te maken met veelal onbekende plekjes van Alphen. Naast de stadswandelingen heb ik ook de rondleidingen in 5 kerken in Alphen weer nieuw leven ingeblazen en hebben wij  met Soos aan den Rijn historische vaartochten over de Oude Rijn kunnen realiseren. Het was altijd mijn ambitie om Alphen vanaf de Rijn aan inwoners en bezoekers te laten zien.   

Mijn favoriet markant punt in Alphen is de voormalige synagoge, verborgen achter de van Mandersloostraat, vooral het interieur dat door de Remonstrantse Kerk liefdevol in de sfeer van synagoge is teruggebracht. De beladen geschiedenis die bij dit gebouw hoort maakt het een uniek punt om te vertellen aan onze deelnemers.