administratie

HULP BIJ BELASTING EN ADMINISTRATIE

De administratieve vrijwilligers bieden hulp en advies bij het opschonen en ordenen van uw administratie; zij zijn bekend

met het aanvragen van subsidie en het invullen van uw belastingaangifte.Zij geven hulp en uitleg bij regels van de gemeente,

CJIB, SVB, zorgverzekering en andere instanties. Hebben kennis van huur en zorgtoeslag en weten naar welke instanties

zij u kunnen verwijzen. Ook het indienen van een schadeclaim, klacht of bezwaar is hen bekend. En als u aanvragen heeft

voor het Serviceplein van de Gemeente bieden zij hulp.


De hulp is bedoeld voor mensen met een laag (minimum)inkomen die niet goed in staat zijn dit zelf te doen.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

terug