Organisatie

Financiële organisatie

ANBI RSIN 810898603

Donaties

Financiële ondersteuning of sponsoring 

Participatieverklaring
 

Taken en contactpersonen van het bestuur

          

 jan te riele  

Jan te Riele - Voorzitter
Gilde Nederland en regionaal, presentaties, sponsoring, jaarverslag.

 

   

 

lenie   Lenie Dingemanse - Secretaris
Communicatie en PR
     
    

Hans Boes - Financiën
Subsidies, contracten, verzekeringen

   

 

 

 

Mieke de Nooijer - Bestuurslid
Coördinator kantoor

   

 

   

Rida Molog - Bestuurslid
Contactpersoon Samenspraak

   

 

   

Jan Bakker - Bestuurslid
Coördinator Klussen-aan-Huis, Veilig Wonen, Hulp-aan-Huis overige diensten.

   

Dick Flierman - Bestuurslid
Coördinator CV/advies/I&S/Computers thuis Hulp-aan-Huis, Adviesdienst, Computervaardigheid

     
   

Marja van Viegen - Bestuurslid
Coördinator Coach4You


Naar boven

Financiële organisatie


De Stichting Gilde Alphen aan den Rijn heeft geen inkomsten uit contributie van leden. Bovendien staat in de statuten dat hulp/assistentie ‘gratis’ wordt gedaan. Daardoor zijn wij sterk aangewezen op subsidie van de gemeente. Daarmee kunnen in serviceflat Driehoorne ons nieuwe kantoor en de kosten voor computer, telefoon, lidmaatschappen, abonnementen en kantoormateriaal worden bekostigd.

Samenspraak ontvangt GEEN subsidie van de gemeente. Kosten van het instructiemateriaal, de instructiebijeenkomsten en het bezoek aan een evenement waar de cultuur/geschiedenis van Nederland wordt getoond, moeten uit eigen middelen betaald worden.

Stadsrondleidingen voor particuliere groepen en scholen leveren zo’n € 500,-- op.

Onze adviseurs bezoeken gratis de mensen die hulp vragen bij technische problemen e.d.

De gastsprekers verzorgen belangeloos de gastlessen op scholen en de lezingen bij verenigingen en bonden.

Wij komen dus met de normale activiteiten financieel rond, maar kunnen geen structurele tegenvallers opvangen, niets extra’s doen of nieuwe activiteiten ontwikkelen.

Naar bovenANBI status - RSIN 810898603

Stichting Gilde Alphen ad Rijn heeft de zgn. ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De ANBI status zorgt ervoor dat schenkers van een gift deze in mindering van hun belastinginkomen mogen gebruiken. De vrijwilligers van het Gilde mogen hun gemaakte uren voor het Gilde als gift opvoeren bij hun belastingaangifte. Indien de belastinginspecteur dat nodig acht moet u dit aantal uren uiteraard wel kunnen verantwoorden. Hiervoor kan een verklaring van het bestuur over de uren gevraagd worden. 

 

Donaties

Stichting Gilde Alphen aan den Rijn heeft dus geen inkomsten uit contributie. Bovendien staat in onze statuten, en dat is ook het uitgangspunt van het Gildewerk in heel Nederland, dat advies en hulp voor met name ouderen gratis moet zijn.

Daarom zijn donaties voor ons van groot belang om alle vrijwilligers (die belangeloos hun werk doen) te kunnen laten functioneren. Want daarmee kunnen wij materiaal, instructiebijeenkomsten en voorlichtingsfolders betalen.

Elke bijdrage, hoe klein ook, stellen wij dan ook zeer op prijs. U kunt uw donatie overmaken naar: IBAN NL32 RABO 0375 6053 04 t.n.v. Stichting Gilde Alphen aan den Rijn.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Naar bovenFinanciële ondersteuning of sponsoring


Gezien de geringe financiële draagkracht van het Gilde is het bestuur op zoek naar financiële middelen van buitenaf.
Omdat het bij onze dienstverlening om een doelgroep gaat van vooral ouderen zijn we op zoek naar bedrijven en/of instanties die maatschappelijk betrokken zijn en zich bij onze activiteiten thuis voelen.

Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld zorgverleners, notarissen, advocaten, accountants, verzekeringsadviseurs e.d. Maar ook belangenverenigingen van branches kunnen een van de activiteiten adopteren.

Kortom: heeft u belangstelling? Een gesprek met de voorzitter over ondersteuning of sponsoring is vrijblijvend.

Bedragen? Die zijn zeker niet wereldschokkend. Vanaf enkele honderden euro’s zijn wij al bereid te praten en mee te denken.

Informatie: Jan te Riele, voorzitter Stichting Gilde Alphen aan den Rijn

Naar boven

 

Participatieverklaring - lees verder

 

Zoeken

******