Samenspraak

Samenspraak is een specifieke, landelijke Gilde-activiteit. Samenspraak ontvangt géén subisidie van de Gemeente.

Een Nederlandse vrijwilliger en een anderstalige praten, ongeveer een jaar lang, eens per week Nederlands met elkaar. De gesprekken duren minimaal 1 uur en gaan over onderwerpen waar de twee personen belangstelling voor hebben. De Nederlandse vrijwilligers worden ondersteund en voorzien van materiaal door de coördinatoren van het Gilde.

Het gaat om anderstaligen uit de hele wereld die naar Nederland zijn gekomen uit landen als bijvoorbeeld Japan, Vietnam, China, Iran, Bosnië, Oekraïne, Rusland en Somalië. De reden van hun komst naar Nederland kan totaal verschillend zijn.

De achterliggende gedachte hierbij is dat een anderstalige in een huiselijke sfeer meer kennis opdoet van de Nederlandse taal en gelijktijdig ook meer in aanraking komt met de cultuur van ons land. Daarnaast doet de Nederlandse vrijwilliger kennis op over andere culturen. Vaak wordt SamenSpraak gebruikt als aanvulling op een inburgeringcursus.

Na aanmelding volgt een intakegesprek met de coördinator van Samenspraak waarna, op basis van voorkeuren en overeenkomsten, een match wordt gemaakt tussen vrijwilliger en anderstalige. De itnakegesprekken worden de ene week gehouden op dinsdagavond en de andere week op maandagmiddag in het Gildekantoor in de grote hal van Driehoorne.

Vindt u dit een aardig idee en lijkt het u ook wat, om een werkelijke bijdrage aan de inburgering te leveren? Stuur dan een berichtje aan ons algemene Samenspraakadres.
 
Bellen of langskomen kan ook! zie de openingstijden van het Gildekantoor.
 
Meer weten over Gilde Samenspraak op landelijk nivo? Klik hier
 
 
Laatste nieuws
De recente instroom van grote groepen vluchtelingen, heeft ook gevolgen gehad voor ons Samenspraakproject.
Voor de recente ontwikkelingen betreffende de aanmelding van nieuwe taalcoaches,  klik hier
 
 
 

Zoeken

******